Nie Chcemy Wojny!

Każdego dnia napływają do nas nowe informacje, że bardzo prawodopodobny jest wybuch konfliktu zbrojnego w Europie. (więcej) Wojna zawsze niesie ze sobą śmierć i zniszczenie. Najbardziej cierpią na tym ofiary cywilne, podczas gdy decydentom nie dzieje się nic. Nie możemy dopuścić do eskalacji wojennej retoryki i do wybuchu wojny w Europie!

Petycję w tej sprawie wraz z danymi osób podpisanych przekażemy Prezydentowi RP oraz Prezesowi Rady Ministrów.

Oto treść petycji:

Wzywamy Rząd III Rzeczypospolitej do zaprzestania jakichkolwiek działań mogących prowadzić do wybuchu wojny – i ogłoszenia, że w przypadku jeśli ona wybuchnie – mimo, że nie został zaatakowany żaden kraj należący do NATO – Rzeczypospolita Polska zachowa neutralność.

Wysyłając formularz akceptuję politykę prywatności.
  1. Operatorem serwisu jest Partia KORWiN: Koalicja Odnowy Rzeczypospolitej Wolność i Nadzieja ul. Jeziorowa 48/14 03-991 Warszawa

  2. Operator realizuje funkcję pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

  3. Operator informuje, że celem zbiórki danych jest przekazanie ich prezesowi rady ministrów oraz prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej.

  4. Operator informuje, że danych zawartych w formularzu nie udostępni osobom trzecim innym niż w punkcie powyższym.

Do petycji w Twoim kraju dołączyło: 4480 osób
Do petycji ogółem dołączyło: 4639 osób